Om oss

Nu finns två aktörer med rikstäckande accessnät. Den ena är oberoende.

Vi erbjuder ett rikstäckande accessnät för datakommunikation genom vårt nära samarbete med stadsnäten, och även med andra aktörer. Vi är en oberoende grossist som erbjuder högkvalitativa tjänster över hela landet till ett attraktivt pris.

Vi förenar Sveriges stadsnät

Samhällets investeringar tas ännu mer tillvara.

Stadsnäten har redan gjort en massiv investering i fiber och aktiv kommunikationsutrustning. Det är en värdefull samling lokala och regionala infrastrukturer som med Accessbolaget knyts samman i ett rikstäckande bredbandsnät. På så sätt kan stadsnäten via Accessbolaget erbjuda konkurrenskraftiga tjänster med nationell täckning samtidigt som stadsnäten utnyttjar redan gjorda investeringar.

Det började med svartfiber till mobilnätet.

2010 grundades Fiber4Sale AB för att tillsammans med stadsnäten leverera svartfiber till mobilmarknaden. Som en fortsättning på det arbetet etablerades Accessbolaget år 2014. Nu för att tillsammans med stadsnäten utveckla marknaden för Ethernet-baserade kapacitetstjänster i rikstäckande kommunikationslösningar. Allt via fiber.

Framtiden är ljus.

Efterfrågan på bandbredd ökar kraftigt, inte minst från nationella företag för virtuella privata nät. Molntjänster, datacenterlösningar och videobaserade applikationer driver på ökad bandbredd till fiber- och kapacitetsbaserade bredband. Det här öppnar en ny stor affärsmöjlighet för stadsnäten men det kräver också att de har en kanal ut på marknaden.

Här är Accessbolaget en viktig partner.

Stadsnätens fibernät knyts samman.

Kommunerna och deras stadsnät spelar en avgörande roll för Sveriges utveckling som IT-nation. Stadsnätens lokala nät och expertis knyts samman med Accessbolagets regionala nät där fiberutbyggnadens infrastruktur nyttjas så effektivt som möjligt. I Accessbolagets styrelse sitter en stadsnätsrepresentant, vilket ytterligare bekräftar den nära relationen och samarbetet stadsnäten i Sverige och Accessbolaget emellan.

Ledning

Anna Wallert

VD Accessbolaget

Fredrik Hellgren

VD AxByte

Eric Zetterfalk

CTO

Elin Buurman

COO

Styrelse

Bo Jungner

Mats Rosén

Ingrid Stenmark

Margareta Törnblad

Peter Bryne

Redo att sätta igång?

Har du frågor eller vill du veta mer? Kontakta oss via vårt enkla formulär så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för ditt företag.

Kontakta oss