Sveriges
framtid
är fiber.

VI FÖRENAR SVERIGES STADSNÄT.

Under lång tid har det bara funnits en aktör med rikstäckande accessnät för datakommunikation. Samtidigt har stadsnät över hela landet byggt bredband. Dessa stadsnät har inte varit hopkopplade. Förrän nu.

OBEROENDE RIKSTÄCKANDE FIBERACCESS.

Vi vänder oss till alla som vill köpa nätkapacitet på den svenska marknaden. Vi är Sveriges enda oberoende rikstäckande nätgrossist. Vi konkurrerar aldrig om slutkunden.

HÖGKVALITATIV KOMMUNIKATION I VÄRLDSKLASS.

Våra datakomtjänster passar svenska och internationella telekomoperatörer, molntjänstleverantörer, it-driftbolag och systemintegratörer som söker kostnadseffektiv och högkvalitativ kommunikation mellan slutkunder och datacenter.