Om oss

Nu finns två aktörer med rikstäckande accessnät. Den ena är oberoende.

Vi erbjuder ett rikstäckande accessnät för datakommunikation genom vårt nära samarbete med stadsnäten, och även med andra aktörer. Vi är en oberoende grossist som erbjuder högkvalitativa tjänster över hela landet till ett attraktivt pris.

Vi förenar Sveriges stadsnät

Samhällets investeringar tas ännu mer tillvara.

Stadsnäten har redan gjort en massiv investering i fiber och aktiv kommunikationsutrustning. Det är en värdefull samling lokala och regionala infrastrukturer som med Accessbolaget knyts samman i ett rikstäckande bredbandsnät. På så sätt kan stadsnäten via Accessbolaget erbjuda konkurrenskraftiga tjänster med nationell täckning samtidigt som stadsnäten utnyttjar redan gjorda investeringar.

Det började med svartfiber till mobilnätet.

2010 grundades Fiber4Sale AB för att tillsammans med stadsnäten leverera svartfiber till mobilmarknaden. Som en fortsättning på det arbetet etablerades Accessbolaget år 2014. Nu för att tillsammans med stadsnäten utveckla marknaden för Ethernet-baserade kapacitetstjänster i rikstäckande kommunikationslösningar. Allt via fiber.

Framtiden är ljus.

Efterfrågan på bandbredd ökar kraftigt, inte minst från nationella företag för virtuella privata nät. Molntjänster, datacenterlösningar och videobaserade applikationer driver på ökad bandbredd till fiber- och kapacitetsbaserade bredband. Det här öppnar en ny stor affärsmöjlighet för stadsnäten men det kräver också att de har en kanal ut på marknaden.

Här är Accessbolaget en viktig partner.

Stadsnätens fibernät knyts samman.

Kommunerna och deras stadsnät spelar en avgörande roll för Sveriges utveckling som IT-nation. Stadsnätens lokala nät och expertis knyts samman med Accessbolagets regionala nät där fiberutbyggnadens infrastruktur nyttjas så effektivt som möjligt. I Accessbolagets styrelse sitter en stadsnätsrepresentant, vilket ytterligare bekräftar den nära relationen och samarbetet stadsnäten i Sverige och Accessbolaget emellan.

Ledning

Margareta Törnblad

Tillfällig VD, även styrelseledamot

Mer än 20 års erfarenhet från produkt- och affärsledning från olika branscher varav drygt 10 år från telekom, bland annat från Telia Company. Ansvarat för Telias TV-affär och drivit förändringsarbete inom datakommunikation. Tf VD i Accessbolaget från jan 2023.

Fredrik Hellgren

VD AxByte

Fredrik är i grunden entreprenör och har byggt- och drivit bolag inom Telekom / IT-drift i 15 år, bland annat AxByte. Fredrik ansvarar för Axbytes verksamhetsområden.

Eric Zetterfalk

CTO

Erik har 20 års erfarenhet från telekom från Telia Carrier och DGC. Eric ansvarar för bolagets teknik, och har designat & konfigurerat många komplexa och kritiska lösningar, med fokus på säkerhet och hög tillgänglighet.

Mikael Lunga

Försäljningsansvarig

Mikael har mer än 25 års erfarenhet från de stora operatörerna i Sverige. Fokus har alltid legat inom försäljning, marknad och tjänsteutveckling. Mikael ansvarar för att utveckla våra kundrelationer för försäljning till befintliga och nya kunder.

Elin Buurman

COO

Mer än 20 års erfarenhet från Telia, Telenordia, BT Holland samt BT Nordics varav merparten som verksamhetsansvarig inom operations. Elin ansvarar för operations, omfattande t ex beställning-, leverans- och support.

Styrelse

Bo Jungner

Mer än 35 års erfarenhet från finans- och riskkapitalmarknaden, bland annat Ratos, Enskilda samt Brummer & Partners. Är idag aktiv styrelse-ledamot i ett antal bolag, rådgivare o investerare. Representerar huvudägaren i styrelsen.

Mats Rosén

Bakgrund inom telekom-branschen och sedan 1999 entreprenör i elmarknaden. Grundare av bland annat Kundkraft och idag aktiv ägare och styrelsemedlem i flera bolag.

Ingrid Stenmark

Mer än 25 års erfarenhet av telekombranschen, varav sju år i Telia Companys koncernledning. Är idag verksam som styrelseledamot, rådgivare och investerare. Andra styrelseuppdrag innefattar bl.a. Transtema och Eurofiber.

Margareta Törnblad

Mer än 20 års erfarenhet från produkt- och affärsledning från olika branscher varav drygt 10 år från telekom, bland annat från Telia Company. Ansvarat för Telias TV-affär och drivit förändringsarbete inom datakommunikation. Tf VD i Accessbolaget från jan 2023.

Peter Bryne

Stadsnätens observatör i Accessbolagets styrelse. Syftet med denna roll är att både hjälpa bolaget med relationerna till Stadsnäten och Regionala kluster samt att bistå Accessbolaget med förståelse hur Stadsnäten tänker och prioriterar och hur bolaget kan bidra till Stadsnätens verksamhet.

Redo att sätta igång?

Har du frågor eller vill du veta mer? Kontakta oss via vårt enkla formulär så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för ditt företag.

Kontakta oss