VI FÖRENAR SVERIGES STADSNÄT.

Nu finns två aktörer med rikstäckande accessnät. Den ena är oberoende.

Under lång tid har det bara funnits en aktör som kunnat erbjuda rikstäckande accessnät för datakommunikation, då främst via koppar. Samtidigt har stadsnäten över hela landet byggt bredband, av 100 procent fiber. Men de har inte varit tillgängliga i ett gemensamt erbjudande – förrän nu.

STADSNÄTENS FIBERNÄT KNYTS SAMMAN.

Kommunerna och deras stadsnät spelar en avgörande roll för Sveriges utveckling som IT-nation och att regeringens bredbandsmål för 2020 nås. Det är de som får ta ansvar för att fiberutbyggnaden kommer alla tillgodo, även där investeringen inte återbetalar sig på några få år. Men då behöver infrastrukturen också utnyttjas så effektivt som möjligt. Därför har merparten av Sveriges stadsnät nu tagit steget att etablera ett rikstäckande nät och ett gemensamt säljbolag: Accessbolaget.

DET BÖRJADE MED SVART FIBER TILL MOBILNÄTET.

På uppdrag av ett flertal stadsnät startade Jan Werne och Urban Nilsson Fiber4Sale AB under 2010. Syftet var att stärka stadsnätens position som leverantörer av svart fiber, primärt för mobilmarknaden (3G och 4G) där tekniken kräver fiberanslutning hela vägen till mobilmasterna. Som en fortsättning på det arbetet etablerade samma duo Accessbolaget (Fiberaccessbolaget i Sverige AB) år 2014. Nu för att tillsammans med stadsnäten utveckla marknaden för Ethernet-baserade kapacitetstjänster i rikstäckande kommunikationslösningar. Allt via fiber.

Samhällets investeringar
tas ännu mer tillvara.

Stadsnäten har redan gjort en massiv investering i fiber och aktiv kommunikations­utrustning. Det är en värdefull samling lokala och regionala infrastrukturer som med Accessbolaget knyts samman i ett rikstäckande bredbandsnät. På så sätt kan stadsnäten via Accessbolaget erbjuda konkurrens­kraftiga tjänster med nationell täckning samtidigt som stadsnäten utnyttjar redan gjorda investeringar.

Glöm koppar, framtiden är ljus.

Under de närmaste 5 åren kommer efterfrågan på bandbredd öka kraftigt, inte minst från nationella företag för virtuella privata nät. Molntjänster, datacenter­lösningar och videobaserade applikationer driver på övergången från kopparbaserade lösningar till fiber- och kapacitetsbaserade bredband. Det här öppnar en ny stor affärsmöjlighet för stadsnäten men det kräver också att de har en kanal ut på marknaden. Därför finns Accessbolaget.

Styrelse och ledning

Styrelseordförande:

Jan Werne

Jan har mer än 30 års erfarenhet från Internet- och telekombranschen med ledande positioner från exempelvis Nokia Data och Europachef för Internet & Telecom Business Group för Bay Networks. Jan grundade och var VD på Utfors samt VD på Tilgin.

VD:

Peter Kronbladh

Peter har mer än 20 års Internet- och telekomerfarenhet. Ledningspositioner inom försäljning, bid management, teknisk pre-sales och projektledning på British Telecom.

Service & support:

Elin Buurman

Elin har 15 års Telekom-erfarenhet från Telia, Telenordia, British Telecom Holland samt Nordics. Med hennes tio år som chef och verksamhetsansvarig inom service och support har Elin en gedigen erfarenhet av att bygga, utveckla och leda team inom kundtjänst, support, säljsupport och leverans.

Webbyrå: Pigment AB
Accessbolaget