VI FÖRENAR SVERIGES STADSNÄT.

Nu finns två aktörer med rikstäckande accessnät. Den ena är oberoende.

Under lång tid har det bara funnits en aktör som kunnat erbjuda rikstäckande accessnät för datakommunikation, då främst via koppar. Samtidigt har stadsnäten över hela landet byggt bredband av fiber. Men de näten har inte varit tillgängliga i ett gemensamt erbjudande – förrän nu.

DET BÖRJADE MED SVARTFIBER TILL MOBILNÄTET.

2010 grundades Fiber4Sale AB för att tillsammans med stadsnäten leverera svartfiber till mobilmarknaden. Som en fortsättning på det arbetet etablerades Accessbolaget år 2014. Nu för att tillsammans med stadsnäten utveckla marknaden för Ethernet-baserade kapacitetstjänster i rikstäckande kommunikationslösningar. Allt via fiber.

STADSNÄTENS FIBERNÄT KNYTS SAMMAN.

Kommunerna och deras stadsnät spelar en avgörande roll för Sveriges utveckling som IT-nation. Stadsnätens lokala nät och expertis knyts samman med Accessbolagets regionala nät där fiberutbyggnadens infrastruktur nyttjas så effektivt som möjligt. I Accessbolagets styrelse sitter en stadsnätsrepresentant, vilket ytterligare bekräftar den nära relationen och samarbetet stadsnäten i Sverige och Accessbolaget emellan.

Samhällets investeringar
tas ännu mer tillvara.

Stadsnäten har redan gjort en massiv investering i fiber och aktiv kommunikations­utrustning. Det är en värdefull samling lokala och regionala infrastrukturer som med Accessbolaget knyts samman i ett rikstäckande bredbandsnät. På så sätt kan stadsnäten via Accessbolaget erbjuda konkurrens­kraftiga tjänster med nationell täckning samtidigt som stadsnäten utnyttjar redan gjorda investeringar.

Framtiden är ljus.

Efterfrågan på bandbredd ökar kraftigt, inte minst från nationella företag för virtuella privata nät. Molntjänster, datacenter­lösningar och videobaserade applikationer driver på ökad bandbredd till fiber- och kapacitetsbaserade bredband. Det här öppnar en ny stor affärsmöjlighet för stadsnäten men det kräver också att de har en kanal ut på marknaden.
Därför finns Accessbolaget.

Styrelse och ledning

Styrelseordförande:

Jan Werne

Jan har mer än 30 års erfarenhet från Internet- och telekombranschen med ledande positioner från exempelvis Nokia Data och Europachef för Internet & Telecom Business Group för Bay Networks. Jan grundade och var VD på Utfors samt VD på Tilgin.

VD:

Peter Kronbladh

Peter har mer än 20 års Internet- och telekomerfarenhet. Ledningspositioner inom försäljning, bid management, teknisk pre-sales och projektledning på British Telecom.

Service & support:

Elin Buurman

Elin har 15 års Telekom-erfarenhet från Telia, Telenordia, British Telecom Holland samt Nordics. Med hennes tio år som chef och verksamhetsansvarig inom service och support har Elin en gedigen erfarenhet av att bygga, utveckla och leda team inom kundtjänst, support, säljsupport och leverans.

Webbyrå: Pigment AB
Accessbolaget