MER BAND­BREDD FÖR PENGARNA!

Vårt nät är inte bara effektivt. Det håller också högsta tekniska standard.

Accessbolaget ger företag på svenska marknaden möjlighet att knyta samman sina kontor i kommunikationslösningar med minst 100 Mbit/s per förbindelse. Det är helt i linje med det nationella målet att 95 procent av alla hushåll och företag, senast 2020, ska ha tillgång till 100 Mbit/s. Och det klarar vi inte med koppar, bara med fiber.

Modernast tänkbara
nät med garanterad bandbredd.

Förutom att nätet som kopplar ihop stadsnäten är helt redundant, är det byggt med modernast möjliga optiska transportsystem (DWDM) och enligt Carrier Ethernet- och MEF- (Metro Ethernet Forum) standard. Därför kan vi med stadsnätens infrastruktur leverera moderna och flexibla Carrier Ethernet-tjänster med bandbredder från 10 Mbit/s till 10 Gbit/s.

INGA MELLAN­HÄNDER OCH SMART RESURS­UTNYTTJANDE.

Vi når alla orter med operatörsoberoende stadsnät eller via våra partners. Eftersom vår organisation till stor del består av stadsnäten kan vi, trots att vi är en nationell aktör, agera med lokal snabbhet och kännedom.

Med vår tekniska lösning kan vi dessutom nyttja fiberinfrastrukturen på ett mycket effektivt sätt: Genom att leverera kapacitetslösningar baserat på Ethernet kan våra köpare dela på fiberinfrastrukturen – det är där den unika kostnadseffektiviteten uppstår!

FLEXIBELT PÅ RIKTIGT: TÖJBART BREDBAND.

Utifrån vår landsomfattande fiberoptiska infrastruktur och tekniska lösning kan vi skräddarsy det du behöver. Vi erbjuder:
– Layer 2 EVPL
– Layer 2 VPLS
– Layer 3 IP-VPN
– mm

Inom en snar framtid kommer vi att erbjuda Bandwidth On Demand – töjbart bredband. I den gamla skolan köper man alltid symmetriska bandbredder i fördefinierade nivåer. Det kan man göra hos Accessbolaget också. Men vi tycker att man bara ska betala för den bandbredd man har behov av i vardagen men i vissa tidsperioder öka bandbredden, till exempel inför en planerad videokonferens.

FÖRDEL: ACCESSBOLAGET.

Kapacitetstjänsterna levereras på vårt landstäckande MPLS-nät som integrerats med stadsnäten, både kommunala och privatägda. Vi lämnar av trafiken centralt på en eller flera punkter, enligt ditt önskemål, och garanterar högsta möjliga tillgänglighet tack vare fullt redundant stamnät.
Vi kan erbjuda flera SLA-nivåer som också kan kombineras med redundanta accessförbindelser för att garantera högsta möjliga tillgänglighet.

Du som kund får alltid:
– En motpart: kommersiellt, tekniskt och operationellt
– En kontaktyta för NOC och Service Desk
– Konkurrenskraftiga priser, enhetliga avtal och SLAer
– Standardiserad och kostnadseffektiv produktion av tjänster

Våra tjänster

KAPACITET: Layer 2

Vi erbjuder:
- EPL (Punkt-till-Punkt)
- EVPL (Punkt-till-Multipunkt)
- E-LAN (Multipunkt-till-Multipunkt)

Garanterade bandbredder; 10 Mbit/s – 10 Gbit/s

KAPACITET: Layer 3

Vi erbjuder:
- IP-VPN

Garanterade bandbredder; 10 Mbit/s – 10 Gbit/s

Övriga tjänster

I kombination med våra Layer 2- eller Layer 3-tjänster kan vi dessutom erbjuda:
- End-2-End övervakning (ingår alltid)
- Flera olika SLA-nivåer avseende tillgänglighet
- 4G lösningar
- Internet
- DDOS skydd
- Internationella förbindelser
- Dedikerade förbindelser till globala molnaktörer
- mm

Webbyrå: Pigment AB
Accessbolaget